mandag den 29. august 2016

Sangskrivning med børn 
- Kom i gang med at skrive raptekster

Andet indlæg i sangskrivningsføljetonen handler om at skrive raptekster. Der er som sådan ikke nogle regler, når man skal skrive god musik. Hvis det kører er det den rigtige metode. Så de råd jeg kommer med her skal være en inspiration, som jeg håber kan være en støtte i planlægningen, de didaktiske overvejelser og i forløbet i timerne. EN SYVTRINS-HIPHOP-RAKET som I også kan bruge til når børnene skal lave andre rapsange i fremtiden. 


I 3.-4. klasse skal børnene arbejde med at komponere musik. Jeg mener at hiphopmusik er som skabt til at opfylde målene. Børnene er meget motiverede for at arbejde med rapmusik, så I får meget foræret ved at de har energi til at kæmpe for at blive gode til det. Så det er et spørgsmål om at få dem igang på en god måde. Jeg har oplevet mange gange at børnene skriver rapsange derhjemme, når de har fået smag for det. 

Her følger rettesnoren til en god skriveopgave. Se det som råd i stedet for en stram opskrift. Husk at børnene er på forskellige niveauer og jo derfor kræver forskellig udfordringer: 

I forbindelse med Skolernes Sangdag i 2016 lærte mange børn min rapsang Så'n er det. Det kan I bruge som drivkraft til at til at få dem til at lave deres egen sang. 

1. Indledning 
Tal med børnene om at I skal skrive rapmusik. Hvad kan de godt lide ved genren ? 
2. Emnet 
Jeg vil foreslå, at I bruger emnet en god skoledag. Så kan de nemlig skrive om det, som er tæt på deres eget liv hver dag. Det ligger meget samtidig meget tæt på temaet i min sang. Lad dem lave en brainstorm med ideer til hvilke områder og ord der kan indgå i sangen. Brainstormen kan enten laves på klassen eller i de grupper de skal arbejde i.
3. Gruppedannelse. 
Del børnene i grupper på højest 4 børn. Sæt dem sammen efter cooperativ learning principper. En stærk, to mellem og en svag. Tænk over kemien børnene i mellem. Det er vigtigt at de kan arbejde sammen. Det er meget vigtigt at have Ja-hatten på i sangskrivning. Ellers bliver man jo aldrig enig om en tekst. 
Nu er rammerne i orden og selve sangskrivningen kan gå i gang. Find min sang Så'n er det og instrumentaltrack her 

4. Rytmen 
Der er mange fordele ved at børnene kender min sang på forhånd. Det betyder, at de har et vist rytmisk overskud. De skal finde ordene, som passer ind i det rytmiske flow de allerede kender fra sangen. 
For nogle børn vil hele linjer sikkert komme nemt til dem. Men for mange er det en god ide at begynde sangskrivningen med at skrive i volapyksprog. På den måde rapper de sig ind i sangen. Hen ad vejen kan der komme flere og flere ord på og til sidst har man hele linjer der rimer. Det kan være en god ide at lave et succeskriterie som kan overgås. Så gå efter at alle grupper skal skrive et vers.
Hvis I går efter at de skal skrive en hel sang kan børnene jo også lave ny tekst til mit omkvæd. Det er oplagt. Det virker også ret fedt at spice teksten op med moves, fagter og dans. 

5. Sproget 
Jeg er ikke tilhænger af, at I arbejder for meget med at lave rimpar i plenum inden børnene skriver. De eksempler børnene ser på tavlen binder meget og gør ofte at børnene kommer til at kopiere, det de har set. Rimene har nemlig en hel særlig betydning i rapmusik. Det er rimene der er kernen og der hvor energien og personligheden udfoldes. Så arbejd hellere med begyndelsen af sætningen end det som forløser den. En mulighed som kan bruges til at hjælpe børnene i gang er, at lade dem få lov til at låne bidder af min sang. De kan for eksempel lade deres sang begynde med Vækkeuret ringer... og så tage den et andet sted bagefter. Eller de kan låne et en frase et andet sted og ændre og komme frem til: I skolen kan jeg være både sød og klog og street. 
Jeg vil ikke stille nogle regler op for, hvilke ord det er rigtigt at bruger i deres sange. Men det er klart, at det kan kræve en snak om god sprogtone i skolen også når man skriver rapmusik. Det er jo en balance. De skal tage ansvar for at bruge et sobert sprog i fællesskabet, men også lade gloserne flyde i deres rapsang. Også selvom de har lyttet til nogle hårdkogte voksne rappere. De skal jo skrive udfra hvem de er. Det skal I gøre klart for dem. Så med en vis coolness  kan man sige at jo færre sproglige begrænsninger jo bedre. Så øger det sandsynligheden for at de bliver forelskede i sproget og alle dets muligheder og skrive masser af rapmusik hjemme på værelset.

6. Hiphop Don't stop
Det er en god ide at gøre plads til rollespil i sangskrivningen. Lad børnene tage deres hiphopkluns på. Kasketter, hættetrøjer, sneakers osv. Det hjælper attituden frem. Det virker motiverende at der er en god hiphopstemning i musiklokalet. Det styrker det kreative og legende element at rummet også tager farve af genren. 

7. Vi viser vores musik for hinanden 
Det virker rigtig godt, at lade børnene vise og fremføre rapteksterne for hinanden. Jeg vil opfordre jer til at arbejde med feedback i plenum på en anerkendende og konstruktiv måde. Det vil kunne være den stang dynamit som deres sangskrivning til at eksplodere. Det giver en stærk motivation at høre de andre børn i klassen sige at de godt kunne lide noget ved ens sang. Det gør, at man vil skrive mere. Personligt tror jeg at vores allervigtigste arbejde når vi arbejder skabende med børn er: At få dem til at tro på at de kan finde ud af det. Så får de lyst til at skabe deres egen verden, deres egne produkter, tekster osv. Ellers er det nemmere og mindre smertefuldt at kopiere de andre. 

Jeg håber at I kan bruge mine tanker og ideer. Der kommer mere hiphop senere på ugen :-) 
Bjarne 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar